Usługi gięcia blach

PPEB-5 220/3000
Prasa krawędziowa sterowana CNC

Maksymalna długość gięcia:
3000 mm