Usługi spawalniczeSpawanie konstrukcji stalowych metodą MAG dla różnego rodzaju branż i gałęzi przemysłu, spełniających wymagania normy PN-EN ISO 3834-2:2007, potwierdzone certyfikatem jakości. Firma posiada również certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 1090-2+A1:2012 dla elementów konstrukcji nośnych oraz ich zestawów wykonanych ze stali, dla wszystkich typów budowli do klasy EXC 3. Oba certyfikaty zostały wydane przez Jednostkę Certyfikującą TÜV SÜD.